GlobeHosting
Stay connected

MEGA CONCURS

Câștigă un smartphone SAMSUNG S9+.

Ai .RO ? Știi că expiră? Reînnoiește-ți domeniul ACUM, la doar €8,99/an (preț final), prin GlobeHosting.ro / eDomenii.ro și ai marea șansă să câștigi un smartphone Samsung S9+!

Concursul se desfășoară începând cu data de 25 Iulie 2018 și se va încheia în data de 31 August 2018, fericitul câștigător fiind extras prin random.org!

PARTICIPA ACUM VEZI REGULAMENT

Ce ai de făcut? Simplu:

Reînnoiește
Reînnoiește-ți domeniul .RO prin GlobeHosting / eDomenii.ro - mai multe domenii, mai multe șanse de câștig!!
Share
Dă SHARE acestei postări, fă-o pe modul Public (să putem vedea și noi).
Like
Asigură-te că ai dat Like paginii noastre de Facebook.
Lasă un comentariu
Lasă un comentariu cu numele domeniului reînnoit! Mai multe comentarii, mai multe șanse!

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK-“ MEGA CONCURS SAMSUNG S9+ !!!”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “MEGA CONCURS SAMSUNG S9+ !!!” este GlobeHosting Romania.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Concursul va fi operat prin intermediul Globe Hosting, Inc.

Pe perioada Concursului, GlobeHosting va desfășura următoarele servicii:

1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor;
2. Va preda premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;
3. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va întocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura in perioada 25 Iulie - 31 August 2018, pe pagina de Facebook a companiei GlobeHosting Romania

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente în România, care respecta condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri ale prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator va puteți crea un cont nou, la adresa: https://www.facebook.com/.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina GlobeHosting Romania.

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 24 Iulie-31 August, astfel:

1. Intră pe pagina GlobeHosting Romania de pe Facebook și devine fan al paginii
2. Pentru a câștiga premiul, utilizatorul trebuie sa își reînnoiască domeniul/domeniile deținute pe edomenii.ro.
3. În cazul în care utilizatorul nu este client GlobeHosting, își poate transfera gratuit domeniul la noi.
4. Utilizatorul trebuie să se asigure că a apreciat pagina Facebook GlobeHosting Romania și a distribuit în mod PUBLIC postarea concursului.
5. Utilizatorul trebuie să menționeze printr-un comentariu la postarea concursului numele domeniului sau domeniilor pe care le-a reînnoit. Mai multe domenii reînnoite, menționate în comentarii, mai multe șanse de câștig!

Simpla devenire de fan al paginii GlobeHosting Romania pe Facebook, precum și distribuirea concursului în mod public pe pagina personală a participanților nu presupune și înscrierea în concurs, este necesară și postarea prin comentariu a confirmării reînnoirii domeniului/domeniilor, menționând numele acestuia sau acestora.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu un telefon Samsung S9 Plus.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA Câştigătorul

Câștigătorul va fi desemnat în urma unei extrageri prin random.org, într-un video care va fi postat după încheierea concursului, în data de 1 Septembrie 2018, pana la ora 24:00. Toți participanții la concursul ” MEGA CONCURS SAMSUNG S9+ !!! ” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

Organizatorul trebuie să aducă la cunoștința publicului rezultatul concursului în 24 de ore după încheierea extragerii, astfel: va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact furnizate la reînnoirea domeniului și i se va afișa numele pe pagina GlobeHosting Romania de pe Facebook.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în termen de 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului, din motive care nu țin de el.

Câștigătorul va intra personal în posesia premiului, în termen de 10 zile de la încheierea concursului, astfel:
Va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 August 2018, ora 24.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea acestuia.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a GlobeHosting Romania și pe site-ul GlobeHosting.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook si pe site.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între GlobeHosting Romania și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Ești pregatit?

Incepand cu 1 Martie 2018, domeniile .RO au trecut la sistemul de plata anual! Toate domeniile .RO inregistrate pana in prezent, vor avea o data de expirare, deci vor trebui reinnoite, altfel vor fi sterse.

VERIFICĂ DATA DE EXPIRARE A DOMENIULUI TĂU .RO